จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 26 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 29 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 32 ราย ในการนี้โรงพยาบาลแพร่ และห้างบิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมแจกของ
ที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตด้วย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่