จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด มหาชน อำเภอศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 163 ราย ได้โลหิตจำนวน 129 ราย/ยูนิต คิดเป็น 58,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 3 ราย และผู้อุทิศร่างกาย
จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด มหาชน เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี