จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา
ยอดผู้บริจาคจำนวน 131 ราย 131 ยูนิต บริจาคอวัยวะ 9 ราย บริจาคดวงตา 9 ราย บริจาคร่างกาย 10 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ