จังหวัดเพชรบูรณ์

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ออกรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา
และร่างกาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 128 ราย 51,200 ชีชี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน - ราย
ในการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอวังโป่งและเจ้าที่

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์