กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเบตง
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ได้โลหิต จำนวน 47,850 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง