จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 52 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 35 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 33 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่