จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ บริเวณร้านอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอส
โกสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 86 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 22 ยูนิต (คิดเป็น 7,700 ซีซี)
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี