จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายนเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา และกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต
น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 115 ราย ปริมาณโลหิต 51,750 ซีซี ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา