จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันนี้ (25 มิ.ย. 62 )เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางมาลัย อุกฤษฎสิริ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ. พร้อมด้วย นางสุภาพร. บุญพยัคฆ์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค.
ณ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย โดย นายสุริยา บุตรจินดานายอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ประขาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท.
ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 213 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 213 ยูนิต
และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2. ราย

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ