จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมกับงานธนาคาร
เลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยมีแนวคิดหลัก
ของวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 คือ  “ Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ ” ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร
ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้โลหิต จำนวน 102 ยูนิต

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี