จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในการนี้
นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสา ร่วมปฎิบัติภารกิจรับบริจาคโลหิต สำหรับวันนี้
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการจำนวน 229 ราย สามารถจัดเก็บโลหิตได้ 173 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 68,800 ซีซี ผู้แสดงความจำนงค์
บริจาคดวงตา 11 ราย และผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะจำนวน 11 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง