จังหวัดพังงา

นายศิริพัฒ​ พัฒกุล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 จังหวัดพังงา​ ณ​ โรงแรมภูงา​ ตำบลตากแดด​
อำเภอเมืองพังงา​ โดยมีนางพรทิพย์​ ชัยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงความสำคัญ​ของการจัดกิจกรรมใน​ครั้งนี้ เมื่อวันที่
14 มิถุนายน​ ของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก จังหวัดพังงาได้กำหนดให้มีกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยมีแนวคิดหลักของวัน
ผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2562​ safe​ blood​ for​ all โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตส่งเสริม​
ให้ผู้บริจาคโลหิตดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลให้โลหิตที่ได้รับบริจาคมีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับรวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาค
โลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาร่วมกับโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะกั่วป่าจึงได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิต
โลกประจำปี 2562 จังหวัดพังงาขึ้นโดยกิจกรรมในวันนี้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยจัดหาโลหิตจำนวน 10 หน่วยและมอบทุน
พร้อมประกาศนียบัตรแก่ผู้บริจาคโลหิตครบครั้ง​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ตามอุดมการณ์โลหิต
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา