จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี ณ บริเวณแผนกร้านยา
แมคโครสาขาคลองหลวง ได้ยอดรับบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย ได้โลหิต 43 ยูนิต ผู้บริจาคร่างกาย อวัยวะและดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี