จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ
และร่างกาย ณ บริเวณแมคโคร สาขาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 30 คน ได้โลหิต 30 ยูนิต
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคร่างกาย 5 ราย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี