จังหวัดสตูล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 55 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล