จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง มียอดผู้มาบริจาคโลหิต
141 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล