จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 57 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 51 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและใบแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย ณ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี