จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางอภิญญา อนรรฆมาศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย
ได้ปริมาณโลหิต ยูนิต 27,450 ซีซี

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์