จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอปากช่อง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 252 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 195 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา