จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง นำโดย
นางสาวณัฎฐาณิชา เจริญสุขนายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ผู้นำชุมชน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี และประชาชน ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 214 ราย คิดเป็นประมาณโลหิต จำนวน
214 ยูนิค เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี