จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนมัธยม
วัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 116 ราย ได้โลหิต 80 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 32,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 37 ราย
และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 35 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง