จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก จัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ไปรอบเขตเทศบาลนครตรัง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่
14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง