กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 180 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 160 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 72,000 ซีซี
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 20 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี