จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ทำความดี
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียน
นักศึกษา ประชาชน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 139 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 41,700 ซีซี ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร