กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาด  อ.บ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อ.บ้านไผ่ จำนวน ๑๕ คน และนางงามกุนเชียงบ้านไผ่ ร่วมปฏิบัติงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น ๕ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่