จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 83 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 71 ราย มีความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย ณ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี