จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัมราพร มุ้งทอง
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 16 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่