จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี โดยมีข้าราชการ พนักงาน อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 70 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 70 ยูนิต
แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 18 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 19 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 22 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 11 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตาและอวัยวะ ด้วย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี