จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
โดยมีข้าราชการ พนักงาน อส. ทหาร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 129 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 129 ยูนิต.
แบ่งเป็น - กรุ๊ป A จำนวน 45 ราย - กรุ๊ป B จำนวน 35 ราย - กรุ๊ป O จำนวน 46 ราย และ - กรุ๊ป AB จำนวน 3 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา ซึ่งมีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี