จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว อ.เมืองปัตตานี
จ.ปัตตานี โดยมี ผู้พิพากษา พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 42 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 42 ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 9 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 13 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 14 ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน 6 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา ด้วย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี