จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.หาดสำราญ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 54 ราย ได้โลหิต 38 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 15,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ในการนี้ นางภัชรวดี เจริญฤทธิ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บริจาคไข่ 10 แผงสำหรับผู้บริจาคโลหิตด้วย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง