จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลละงู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 40 ราย

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล