จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งใจกลการ
(สาขาพัทลุง) ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 36 ยูนิต อวัยวะ 1 ราย และดวงตา 1 ราย

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง