จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โดยพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และมอบเข็มที่ระลึก ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 57 คน ได้โลหิตจำนวน 25,350 ซีซี

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง