จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมือง
อ่างทอง โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเยี่ยมเยียนผู้บริจาคโลหิตด้วย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 100 ยูนิต คิดเป็น 45,000 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย และผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง