จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 32
ประจำปี 2562 "รวมพลังสตรีเมืองลุง ร้อยใจเพื่อในหลวง" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 80 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา
จำนวน 26 รายและได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 17 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง