จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรม “ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ” ปีที่ 6 โดยมี เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารโรงอาหารหอประชุม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ 160 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 33,150 ซีซี

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี