กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมทำบุญตักบาตร มอบถุงยังชีพ และผ้าห่ม แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้ยากไร้ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกษตรผล หมู่ที่ ๗
บ้านนาช้างน้ำ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ และ รพสต.หนองนาง
ที่ อบต.หนองนาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๒ ราย ได้โลหิต จำนวน ๑๖,๘๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ