กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จพร้อมด้วย
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ ปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม
อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน ๒๑๙ ราย จำนวน ๘๗,๖๐๐ ซีซี ผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๑ ราย /อวัยวะ จำนวน ๓ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ