จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
พนาศึกษา ยอดผู้บริจาคจำนวน 130 ราย 130 ยูนิต บริจาคอวัยวะ 8 ราย บริจาคดวงตา 8 ราย บริจาคร่างกาย 8 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ