จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอภักดีชุมพล ได้โลหิตจำนวน 117 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 14 ราย และบริจาคอวัยวะ 14 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ