จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลอง พร้อมด้วยนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลอง
ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลอง อ.ลอง จ.แพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 91 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่