จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่3/2561
ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ยอดบริจาคโลหิต 52 ราย ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 6 ราย

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี