จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้
นางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียน
อุทัยวิทยาคมได้รับโลหิตจำนวน 55 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 22,000 ซีซี และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 7 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี