จังหวัดพะเยา

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา คณะกรรมการและสมาชิก
ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และออกรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา จำนวน 139 ราย
และบริจาคอวัยวะ จำนวน 134 ราย

จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา