จังหวัดเลย

เมื่อ17 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางจินตนา ชัชวาลวงศ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 108 ยูนิต

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย