จังหวัดพะเยา

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา คณะกรรมการและสมาชิก
ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาและที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน
211 ราย คิดเป็นโลหิต 73,850 ซีซี

จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา