จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเนินสง่า ได้โลหิตจำนวน 125 ยูนิต
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย และบริจาคอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ