จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่ ได้โลหิตจำนวน 83 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย และบริจาคอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ