จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 48 และร่วมออกเยี่ยมจิตอาสา
สมาชิกและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 86 ราย ได้โลหิต 38,700 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี